Month: Av
Theme: Spirituality
Zodiac sign: Leo
Sources: Mishna: Ta'anit 4:8